1402/11/18-15:25

پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری ابلاغ شد

پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان کشوری ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص اعطای پاداش پایان سال (عیدی) کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش دولت بهار به نقل از ایرنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه ۱۵ بهمن امسال هیأت وزیران در خصوص پرداخت عیدی کارکنان دولت را روز گذشته به رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

دستگاه ها و افراد مشمول دریافت عیدی افراد زیر هستند:

همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی

نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و قضات

به استثنای کارگران مشمول قانون کار

بازنشستگان مشمول:

بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و شهدا و جانبازان ازکارافتاده

مبلغ پرداختی:

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال ۱۴۰۲

بر اساس این مصوبه هر گونه پرداختی دیگر تحت عنوان پاداش پایان سال یا عیدی یا موارد مشابه ممنوع است.

خدمت بانوان نیمه وقت، معادل تمام وقت محاسبه می شود.

عیدی معلمان حق التدریسی بر اساس تعداد ساعات تدریس خواهد بود

واریزی‌های جانبی:

به ازای همسر ۷۰۰ هزار تومان

بابت هر فرزند تحت تکفل؛ ۳۰۰ هزار تومان

متن مصوبه

متن مصوبه

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب