1402/11/23-16:04

دولت دکتر احمدی‌نژاد رکورددار بالاترین درآمد سرانه

به گزارش دولت بهار، دولت دکتر احمدی‌نژاد رکورددار بالاترین درآمد سرانه است:

➖ سال ۱۳۸۴ درآمد سرانه ۳۲۲۶ دلار

➖ سال ۱۳۹۱ درآمد سرانه ۸۳۲۹ دلار

➖ سال ۱۴۰۱ درآمد سرانه ۴۶۶۹ دلار

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب