1399/10/12-21:56

همدلی با مردم

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: دكتر احمدی نژاد امروز جمعه ١٢ دی ماه بدون برنامه‌ريزی قبلی به يكی از پارک‌های جنوب شهر تهران، رفت تا با حضور در جمع تعداد زيادی از مردم، پای حرف‌ها و درد دل‌های آنان بنشيند و از نزديک با مسائل ومشكلاتشان آشنا شود.

خبر حضور سر زده دكتر احمدی نژاد در بوستان شوش تهران و خيابان‌ها و كوچه‌های اطراف به سرعت پيچيد و انبوهی از مردم اعم از زن و مرد و پير و جوان دسته دسته به اين محل سرازير شدند تا مسائل و مشكلات خود را با رئيس جمهور سابق در ميان بگذارند.

رئيس جمهور سابق پس از استماع نظرات، مطالبات و مشكلات مردم تاكيد كرد كه همه تلاش خود را برای كمک انسانی به آنان و كاستن از بار مشكلات، شان به كار خواهد بست.

حضور دكتر احمدی نژاد در بوستان شوش تهران برای همكلام شدن با مردم و همچنين صحبت با شماری از معتادان حاضر در آن محل را می‌توان يک اقدام معنادار برای جلب توجه افكار عمومی به كسانی دانست كه متاسفانه به يک بخش فراموش شده جامعه تبديل شده اند.

شرايط سخت اقتصادی در كشور ايجاب مى كند كه مردم بيش از هر زمان ديگری، به مدد همنوعان و هموطنان نيازمند خود و خصوصا كسانی كه در دام اعتياد به اسارت درآمده‌اند، بشتابند و آنان را برای مواجهه با آسيب‌های ناشی از وضعيت ناهنجار پيش رو، ياری دهند.

در ديدار عمومی دكتر احمدی نژاد با مردم جنوب تهران، كه بيش از يک ساعت به طول انجاميد، بنده و آقای مرتضی تمدن استاندار تهران در دولت قبل نيز دكتر احمدی نژاد را همراهی كرديم.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب