عکس

دیدار جمعی از مردم انقلابی استان هرمزگان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان هرمزگان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از دانشجویان و کارکنان علوم پزشکی با دکتر احمدی‌‌نژاد
 دیدار جمعی از مردم انقلابی استان یزد با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان یزد با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان همدان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان همدان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سراسر کشور با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سراسر کشور با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان سمنان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان سمنان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌ علم و صنعت با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه‌ علم و صنعت با دکتر احمدی‌‌نژاد
 دیدار جمعی از مردم انقلابی استان زنجان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان زنجان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان کرمان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از مردم انقلابی استان کرمان با دکتر احمدی‌‌نژاد
تصاویر کانال دکتر احمدی نژاد از حضور و سخنرانی ایشان در آئین مردمی بزرگداشت وکیل الرعایا
تصاویر کانال دکتر احمدی نژاد از حضور و سخنرانی ایشان در آئین مردمی بزرگداشت وکیل الرعایا
حضور و سخنرانی دکتر احمدی نژاد در همایش مردمی وکیل الرعایا در روستای کلنگانه استان لرستان
حضور و سخنرانی دکتر احمدی نژاد در همایش مردمی وکیل الرعایا در روستای کلنگانه استان لرستان
دیدار جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران و مردم انقلابی استان آذربایجان شرقی با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از خانواده شهدا و ایثارگران و مردم انقلابی استان آذربایجان شرقی با دکتر احمدی‌‌نژاد
تصاویر کانال دکتر احمدی نژاد از برگزاری جشن مردمی نیمه شعبان در میدان ۷۲ نارمک
تصاویر کانال دکتر احمدی نژاد از برگزاری جشن مردمی نیمه شعبان در میدان ۷۲ نارمک
تصاویر حاشیه‌ برگزاری جشن نیمه شعبان در میدان ۷۲ نارمک با حضور دکتر احمدی نژاد
تصاویر حاشیه‌ برگزاری جشن نیمه شعبان در میدان ۷۲ نارمک با حضور دکتر احمدی نژاد
دیدار جمعی از اعضای حزب ایران جوان با دکتر احمدی‌‌نژاد
دیدار جمعی از اعضای حزب ایران جوان با دکتر احمدی‌‌نژاد
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب