1399/11/07-16:40

دعوت جمعی از مردم روستای مرادعلی ارومیه از دکتر احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات + تصویر نامه

دعوت جمعی از مردم روستای مرادعلی ارومیه از دکتر احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات + تصویر نامه

جمعی از مردم باوفای روستای مرادعلی شهرستان ارومیه با امضای طوماری از دکتر احمدی‌نژاد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ دعوت کردند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب