1400/09/02-23:09

خیانت های نابخشودنی!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: پست ها، مسئولیت ها و مصادر امور کشور، جزو حقوق عمومی است و هر کس در این مناصب قرار می گیرد باید در قبال تصمیمات، اقدامات، رفتار و مواضع خود به مردم پاسخگو باشد.

برخی افراد به غلط چنین تصور کرده اند که این جایگاهها ملک طلق آنهاست که وقتی به دستشان سپرده می شود، می توانند آن را میان اقوام و بستگانشان مانند فرزندان و دامادها و... دست به دست کنند و هیچکس هم حق ندارد در این باره از آنها بازخواست نماید!

"محو هرگونه‏ استبداد، خودکامگی‏ و انحصارطلبی"‏ از تصریحات قانون اساسی است و هیچکس از بالاترین مقام یعنی رهبری تا پایین ترین فرد درسطوح تصمیم گیری، نمی تواند خود رااز پاسخگویی در قبال مسئولیت هایی که برعهده گرفته است مبرا بداند.

تنها جایی در قانون اساسی که بر مساوی بودن مقامات کشور با دیگران در برابر قوانین تاکید شده اصل یکصدو هفتم است که می گوید:  رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.

معنای این مهم، آن است که از بالاترین تا پایین ترین مقامات کشور حقی بیشتر از آحاد جامعه ندارند و باید در قبال مسئولیت هایی که برعهده گرفته اند به مردم که صاحبان اصلی کشور و قانون اساسی هستند، پاسخگو باشند.

دولت روحانی به مدت هشت سال با برخورداری از همه حمایت های ارکان اصلی نظام بر سر کار بود اما آثار تلخی از خود برجای گذاشت که با هیچ کلام دیگری جز "خیانت به ملت" قابل توصیف نیست. بنابراین رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و همه حامیان او ، باید در قبال وضعیت اسفبار موجود، به مردم پاسخگو باشند.

آقای روحانی، باوجود اعتراضات گسترده و بی سابقه مردمی، از حمایت کامل و عملی همه ارکان نظام برخوردار بود، تا آنجا که برای توسعه اختیارات وی، قانون اساسی تعطیل و جلسه سران قوا که هیچ شانی در قانون اساسی ندارد، در اختیار وی قرار گرفت و دولت و مجلس دور زده شدند.

روحانی به رغم آنکه اعضای دولت قبل از خود را سرباز و ناتوان و یارانش را ژنرال‌های توانمند توصیف می کرد، در عمل ناکارآمدترین کابینه بعد از انقلاب را بر سر کار آورد و زمینه را برای به تسلیم کشاندن کشور و دادن امتیازات بزرگ فراهم ساخت.

برخی افراد که باید سوابق آنها مورد ارزیابی و کنکاش دقیق قرار گیرد، برای سرپوش گذاشتن بر خیانت های محقق شده علیه کیان کشور و سرنوشت ملت ایران و همچنین ممانعت از پاسخگویی آقای روحانی و دولت متبوعش نسبت به تصمیمات و اقدامات صورت گرفته، خواستار محاکمه دکتر احمدی نژاد شده اند.

این افراد که در برابر نظرات و دیدگاههای منطقی ، روشنگرانه و عالمانه دکتر احمدی نژاد حرفی برای گفتن ندارند، صرفا خواستار استفاده از زور و خفقان علیه خادم ملت ایران می شوند و به این ترتیب ذات خود را بروز می دهند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب