1403/02/21-22:15

حضور یکی از حامیان نهضت بسوی بهار، در محل اقامت دکتر احمدی نژاد

در آخرین روز از سفر چهار روزه دکتر احمدی نژاد و هیات همراه ایشان به بوداپست، سالروز تولد آقای رضا بهمنی از حامیان «نهضت به سوی بهار »، در محل اقامت خادم ملت ایران گرامی داشته شد.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب