اخبار بین الملل

 معترضان در ترکیه خواستار اعزام نیروی نظامی به قدس شدند
معترضان در ترکیه خواستار اعزام نیروی نظامی به قدس شدند
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب