اخبار بین الملل

اتهام‌زنی آمریکا و انگلیس به ایران در شورای امنیت
اتهام‌زنی آمریکا و انگلیس به ایران در شورای امنیت
حجم زرادخانه هسته ای چین دوبرابر شد

حجم زرادخانه هسته ای چین دوبرابر شد

توسعه هسته‌ای چین در حال حاضر بحث‌های شدیدی را در واشنگتن درباره چگونگی واکنش به آن راه انداخته و تردید بیشتری را درباره آینده معاهدات اصلی کنترل تسلیحات ایجاد کرده است.

4 ماه پیش
خانم اونیل وزیر اول ایرلند شمالی شد

خانم اونیل وزیر اول ایرلند شمالی شد

میشل اونیل از حزب ملی‌گرای شین‌فین وعده داد تا برای جامعه متکثر ایرلند شمالی دولتی باثبات تشکیل دهد و وزیر اول همه مردم منطقه‌ای باشد که قربانی اختلافات بر سر برکسیت است.

4 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب