اخبار بین الملل

انگلیس: این آخرین فرصت برای ایران است!
انگلیس: این آخرین فرصت برای ایران است!
 گروسی: نصب دوربین در تاسیسات هسته‌ای کرج ضروری است!

گروسی: نصب دوربین در تاسیسات هسته‌ای کرج ضروری است!

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه نصب دوربین در تاسیسات هسته ای کرج ضروری است، گفت: در صورتی که از اتفاقات تاسیسات کرج بی خبر باشیم، نمی‌توانیم اطلاعاتی را به مذاکره کنندگان وین ارائه دهیم.

2 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب