اخبار بین الملل

 ترامپ: آمریکا خودش نفت دارد اما بایدن به فکر خرید نفت از ایران است
ترامپ: آمریکا خودش نفت دارد اما بایدن به فکر خرید نفت از ایران است
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب