اخبار ورزش

افزایش پاداش تیم‌های ملی با یکسری پروتکل‌ها
افزایش پاداش تیم‌های ملی با یکسری پروتکل‌ها
 تصمیم نهایی مودریچ

تصمیم نهایی مودریچ

طبق اعلام روزنامه مارکا لوکا موردیچ با وجود پیشنهاد وسوسه‌برانگیز تیم‌های عربستانی یک فصل دیگر را هم در رئال مادرید خواهد گذراند.

1 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب