اخبار ورزش

ادگار داویدز: تیم ملی ایران فاصله کمی تا یک موفقیت ماندگار دارد!
ادگار داویدز: تیم ملی ایران فاصله کمی تا یک موفقیت ماندگار دارد!
 هادی چوپان در انگلستان هم قهرمان شد

هادی چوپان در انگلستان هم قهرمان شد

آرنولد شوارتزنگر و رونی کلمن، دو اسطوره بدن سازی جهان، جام و مدال این دوره از رقابت ها را به هادی چوپان اعطا کردند.رقم جایزه این مسابقات برای نفر اول 150 هزار دلار بود که نصیب چوپان شد. جایزه نقدی مسابقات آمریکا نیز 300 ه...

4 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب