اخبار ورزش

 مجیدی: یزدانی و مرادمند را فعلاً در اختیار نخواهیم داشت
مجیدی: یزدانی و مرادمند را فعلاً در اختیار نخواهیم داشت
 خورشیدی استعفا کرد، فدراسیون پذیرفت

خورشیدی استعفا کرد، فدراسیون پذیرفت

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با برکناری شهاب الدین عزیزی خادم، استعفای خود از این مسئولیت را تقدیم میرشاد ماجدی کرد که سرپرست جدید فدراسیون هم آن را پذیرفت.

2 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب