اخبار ورزش

 درخواست فدراسیون فوتبال برای سلب میزبانی از عربستان
درخواست فدراسیون فوتبال برای سلب میزبانی از عربستان
 تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل بود

تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل بود

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به ایران از تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل AFC خبر داد و اعلام کرد که شیخ سلمان از این تصمیم اطلاعی نداشته است.

8 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب