اخبار ورزش

 اعلام ترکیب استقلال برای دیدار با فجر سپاسی
اعلام ترکیب استقلال برای دیدار با فجر سپاسی
 خورشیدی استعفا کرد، فدراسیون پذیرفت

خورشیدی استعفا کرد، فدراسیون پذیرفت

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با برکناری شهاب الدین عزیزی خادم، استعفای خود از این مسئولیت را تقدیم میرشاد ماجدی کرد که سرپرست جدید فدراسیون هم آن را پذیرفت.

4 ماه پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب