اخبار ورزش

 دو پله سقوط ایران در جدیدترین رده بندی فیفا
دو پله سقوط ایران در جدیدترین رده بندی فیفا
 تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل بود

تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل بود

کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به ایران از تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل AFC خبر داد و اعلام کرد که شیخ سلمان از این تصمیم اطلاعی نداشته است.

3 سال پیش
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب